GIẤY DÁN TƯỜNG > Duro Thuỵ Điển > ATMOSFAR III > 668-02

668-02

668-02

668-02

Length of roll: 10,05 m
Width: 0,53 m
Paperquality: Acrylic coated wallpaper

Sản phẩm liên quan | Tags:

 


Mr Trung: 0907 060 739